Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: de AVG) van kracht. Bij AED Solutions hechten wij veel waarde aan privacy en transparantie. In deze privacyverklaring zet AED Solutions uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Door gebruik te maken van onze website en/of het afnemen van producten en diensten gaat u akkoord met dit privacy statement. AED Solutions voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. AED Solutions verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

AED Solutions verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:
 • het verlenen en factureren van onze diensten
 • verzenden van onze nieuwsbrieven
 • afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan
 • opslag van de overeenkomst en bestelhistorie
 • het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen

Welke gegevens kunnen door AED Solutions worden bewaard:
 • Voornaam, achternaam
 • Zakelijk adres en/of privéadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer 
 • ​Emailadres
 • U heeft als privépersoon altijd het recht om deze gegevens in te zien of te laten verwijderen. Persoonsgegevens worden nimmer beschikbaar gesteld aan derden.

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden kunt u zien aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Gegevens van websitebezoek
AED Solutions verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te
optimaliseren. AED Solutions is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Op de site gebruiken wij Google-Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google heeft verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Sociale deelmogelijkheid
Op onze website kunnen knoppen zijn opgenomen om webpagina’s/producten te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Nieuwsbrief
Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Indien u zich eerder heeft aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor apart afmelden. Dit kunt u doen per e-mail op: info@aedsolutions.eu. Ook heeft u de mogelijkheid om de afmeldlink te gebruiken in onze nieuwsbrief. Door hierop te klikken wordt u afgemeld en ontvangt u geen nieuwsbrieven meer. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van onze eigen mailingen.

Bewaartermijn gegevens en inzage
Zodra de dienstverlening bij AED Solutions eindigt bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U heeft recht tot inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat uw dienstverlening bij ons is beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de afdeling administratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen inclusief relevante kopieën van het Uittreksel van de Kamer van Koophandel van uw vennootschap. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy. AED Solutions zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Delen met anderen
AED Solutions verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling administratie. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Wijzigingen.
Deze privacyverklaring kan tussentijds worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.
Heeft u vragen of is iets u niet duidelijk, neemt u dan contact met ons op.