Doe mee

Help mee Nederland het meest hartveilige land van Europa te houden

"Een AED, daar red je levens mee"
betreft een uniek totaalaanbod tegen een exclusieve prijs voor hartveilige zorg in ieders directe omgeving en buurt.

Geef je ...
een 2e kans op leven


DOE MEE!

"Een AED, daar red je levens mee' betreft een uniek totaalaanbod tegen een exclusieve prijs voor hartveilige zorg in ieders directe omgeving en buurt."

check-icon.png

Speciale buitenkast; optimaal beschermd, zichtbaar en 24/7 beschikbaar

check-icon.png

Meest eenvoudig bedienbare AED die overlevingskansen vergroot door nieuwe technologie.

monitor-icon.png

24/7 monitoring van de AED op afstand

Profiteer van dit unieke aanbod ‘Een AED, daar red je levens mee’

Van € 3.684,- Voor € 2.395,-
(Eenmalige investering, incl. verzending, excl. btw)

Over "Een AED, daar red je levens mee"

Nederland is met meer dan 230.000 burgerhulpverleners het enige land ter wereld (!) waar het aantal burgerhulpverleners per inwoner, zo hoog is. "Nergens ter wereld bestaat er een dergelijk landelijk netwerk met zoveel vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand. Dankzij deze vrijwilligers kunnen we vele levens per jaar redden. Nu moeten we er nog voor zorgen dat er overal voldoende AED's beschikbaar en toegankelijk zijn. Daarnaast moet er gewerkt worden aan een optimale spreiding van burgerhulpverleners, zodat de dekking in alle gemeentes voldoende is. Dan werkt de 6-Minutenzone optimaal.", aldus de Hartstichting.

Tal van initiatieven maakt al dat we in Nederland met elkaar toewerken naar die o zo belangrijke 6-Minutenzone. Echter, aanrijtijden van de professionele hulpverleners zal je altijd houden. Direct handelend kunnen optreden door omstanders, met inzet van een AED, is dus noodzakelijk om levens te redden. Met deze landelijke campagne wil AED, daar red je levens mee dit mogelijk maken.